Kit injecteren

Injectiesystemen:       

Injectiewerkzaamheden komen bij vrijwel elk bouwwerk voor.
Of het nu gaat om elastisch of krachtsluitend afdichtend injecteren, biedt Kinket een passende oplossing voor alle standaard toepassingen.

  • Scheuroverbruggend afdichtingsysteem:

Het afdichten van scheuren kan constructie onderdelen beschermen tegen het binnendringen van schadelijke stoffen.

  • Deze systemen komen voor in onder andere:
    – Kelderafdichting
    – Drinkwaterinstallaties
    – Weg- en waterbouw
    – Dam-/ slibwanden

De Kit- verwerkers bij uitstek!

Bodembeschermende afdichtingen

Bedrijfsvloeren, terreinverhardingen, calamiteitenvoorzieningen en dergelijke moeten in veel gevallen vloeistofdicht worden uitgevoerd om te voorkomen dat schadelijke vloeistoffen in de bodem of het grondwater terechtkomen en zo het milieu vervuilen. Dit worden bodembeschermende voorzieningen genoemd.

Er zijn een groot aantal producten en systemen ontwikkeld, waarmee in vrijwel elke situatie een bodembeschermende afdichting gemaakt kan worden.

Deze afdichtingen komen voor bij onder andere:

– Tankstations
– Vliegvelden
– Wasstraten
– Weg- en waterbouw

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Kitvoegen

Badkamers, toiletten, keukens en diverse aansluitvoegen worden door constructieve werking veelal afgewerkt met een elastische blijvende kitvoegen op verschillende basis zoals Silicone, hybride-polymeer, Polyurethaan, Epoxy etc.

Afhankelijk van de constructie, belasting en toepassing kan Kinket Seal u een goed advies geven voor het juist toe te passen kitvoegen.

Luchtdicht Systemen

Luchtdicht bouwen is het tegen gaan van ongecontroleerde luchtstromen.
Om dit te realiseren zijn er diverse producten op de markt die wij u kunnen leveren en aanbrengen zoals:

* Butylband
* Interieurband
* Kinket Airwa folie
* Kinket Sprayable Seal

Een aantal systemen zijn in eigen huis ontwikkeld.